Lietuvos futbolo federacija

Strategija

 • Strategija
 • Dokumentai

Strategija

Atėjo metas žengti naują žingsnį LFF organizacijos ir viso Lietuvos futbolo vystymo raidoje. Turime siekti, kad futbolas taptų ne tik sportu, kuris įkvėptų kiekvieną lietuvį, bet ir malonia patirtimi, kuri suteikia džiaugsmą ir progą įgyvendinti svajones. Artimiausių 4 metų kelią šių tikslų link nubrėžia „Žaidimo planas 2024“.

Šias ambicijas sudėlioti į lentynas mums padėjo LFF ir asociacijų darbuotojų bendradarbiavimas su UEFA „Grow“ programos specialistų komanda.

Nauja Lietuvos futbolo plėtros strategija 2020-2024 m. laikotarpiui  buvo patvirtinta 2020 m. gruodžio mėn. 17 d. LFF Vykdomojo Komiteto posėdyje.

Vizija

Kiekvienas Lietuvoje yra įkvėptas futbolo, mėgaujasi futbolu ir turi galimybę įgyvendinti svajonę.

Misija

Pasitelkiant žaidimo galią pasiekti, kad visiems, kurie nori žaisti ar kitaip dalyvauti, futbolas būtų prieinamas, draugiškas, juo būtų galima mėgautis ir atrasti galimybių tobulėti. Talentingiausiems suteikti įkvepiantį futbolo kelią, kuris svajones paverstų realybe. Futbolas turi tapti sportu nr. 1 Lietuvoje.

Vertybės   

 • Skaidrūs ir atviri
 • Aistringi
 • Viena komanda
 • Profesionalūs
 • Atsidavę

8 prioritetinės strategijos sritys ir jų tikslai:

Dalyvavimas:

 1. Padidinti futbolą žaidžiančiųjų skaičių Lietuvoje;
 2. Pagerinti ir sustiprinti futbolo vystymą mokyklose bei edukaciją;
 3. Sustiprinti klubų tobulėjimą užtikrinant efektyvų jų bendradar biavimą su bendrojo ugdymo įstaigomis.

Techninis vystymas:

 1. Analizuoti ir talkinti visoms futbolo mokykloms Lietuvoje, užtikrinti, kad nepaisant jų dydžio ar organizacinės formos visos atitiktų minimalius standartus;
 2. Įgyvendinti nacionalinę techninio vystymo sistemą, pakelti meistriškumo lygį ir talentų ugdymą visose masinio bei jaunimo futbolo varžybose, komandose;
 3. Nuolat gerinti talentų atranką bei vystymą ir užtikrinti, kad talentingiausi žaidėjai būtų identifikuoti, jiems padėtų tobulėti mūsų ugdymo sistema.

Aukšto meistriškumo ugdymas:

 1. Pagerinti nacionalinių suaugusiųjų rinktinių ir jaunimo rinktinių rezultatus bei reitingą;
 2. Užtikrinti, jog rinktinių žaidėjų atranka būtų efektyvi ir produktyvi;
 3. Sukurti aukšto meistriškumo treniravimo ir administravimo struktūrą visoms suaugusiųjų ir jaunimo rinktinėms.

Moterų futbolas:

 1. Per žiniasklaidą pateikti pozityvų moterų futbolo įvaizdį, įkvėpti merginas ir mergaites rinktis šią sporto šaką, kad joje dalyvautų būtų paprasta ir malonu;
 2. Vystyti ir auginti moterų ir merginų futbolą, didinti dalyvaujančiųjų skaičių;
 3. Suteiksime galimybes visoms talentingoms merginoms ir moterims pasiekti savo potencialą ir sieksime sustiprinti moterų rinktinės rezultatus, kad jais galėtų didžiuotis šalis.

Kvalifikacijos tobulinimas:

 1. Pateikti treniravimą, teisėjavimą ir savanorystę kaip patrauklias, aktualias veiklas;
 2. Savo bendruomenei suteikti aukštos kokybės tobulėjimo galimybių ir veiklose, tiesiogiai susijusiose su futbolu, ir šalia aikštės;
 3. Dirbant su klubais įdiegti LFF siūlomą bendruomeninio klubo modelį.

Infrastruktūros plėtra:

 1. Pagerinti galimybes žaisti visus metus ir prisidėti prie jaunimo techninio vystymo bei aukšto meistriškumo programų;
 2. Ženkliai pagerinti treniruočių infrastruktūrą techninio vystymo ir aukšto meistriškumo programoms;
 3. Pasiekti progresą nacionalinio stadiono statybose, sukurti etaloną būsimiems projektams.

Valdymas:

 1. Visuose darbuose vadovautis savo vertybėmis;
 2. Būti skaidriais, atvirais ir sumaniais;
 3. Planavimą paremti verslo principais pasitelkiant duomenis ir siekti maksimaliai išnaudoti komercines bei viešinimo galimybes.

Įsitraukimas:

 1. Būti šiuolaikiškiems, atviriems komunikacijoje ir futbolą padaryti populiariausiu sportu Lietuvoje;
 2. Pagerinti LFF ženklo atpažinimą ir susitapatinimą su juo;
 3. Pademonstruoti savo gebėjimus tarptautiniu mastu ir pagerinti futbolo mėgėjų įsitraukimą per rinktinių rungtynes.

Plačiau skaitykite strategijos leidinyje:

 

Kitos rungtynės

UEFA Europos vyrų futbolo čempionato atrankos G grupė 2024

Lietuva
vs Bulgarija

2023-06-17

Praėjusios rungtynės

Kontrolinės vyrų futbolo rinktinių rungtynės

Graikija vs Lietuva

2023-03-27