Lietuvos futbolo federacija

Drausminė

Drausminė
  • Apie
  • Naujienos
  • Dokumentai

Drausmine priežiūra siekiama, jog  Lietuvos futbolo federacijos organizuojamuose ar jos teritorijoje vykstančiuose čempionatuose, turnyruose, varžybose ir rungtynėse būtų laikomasi garbingo žaidimo principų bei užtikrinama tinkama drausmė.

Priežiūrą atlieka nuolatiniai drausminiai organai - LFF Drausmės komitetas ir LFF Apeliacinis komitetas, kurie vadovaujasi LFF Drausmės kodekse nustatytomis taisyklėmis. Komiteto pirmininkai ir bent vienas narys privalo turėti teisinį išsilavinimą. 

Drausmės komiteto funkcijos:

- Spręsti sankcijų taikymą dėl Drausmės kodekso, LFF įstatų, Varžybų nuostatų, kituose LFF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose, FIFA ir UEFA reglamentuose nustatytų reikalavimų nevykdymą ir kitų LFF, FIFA ir UEFA organų sprendimų, reikalavimų, nurodymų nevykdymą. 
- Priimti sprendimus dėl Drausmės kodekse numatytų sankcijų taikymo.
- Nagrinėti protestus bei kitų klausimų, susijusių su varžybomis ir/ar rungtynėmis, kurie nėra priskirti kitų LFF organų kompetencijai.


Kontaktams

el.paštas: dk@lff.lt

Apeliacinio komiteto funkcijos:

- nagrinėti apeliacinius skundus dėl Drausmės komiteto priimtų sprendimų, kurie nėra laikomi galutiniais ir neskundžiamais;
- spręsti ginčus dėl kontraktų kitų savo esme su sportine (darbine) veikla susijusių klausimų, kompensacijos už treniravimą, solidarumo įmokų mokėjimą.

Kontaktams

Apeliacinio komiteto pirmininkas
Laimonas Markauskas - laimonas.markauskas@njordlaw.lt

Praėjusios rungtynės

Baltijas kauss 2022 - fināls

Estija vs Lietuva

2022-11-19